Binnenkort

25 januari 2019 - Voordracht Nicole Lehoucq: 'Verliefd, verloofd, getrouwd'

Hoe mensen verliefd, verloofd en getrouwd waren door de eeuwen heen, is de rode draad doorheen onze eerste lezing van 2019. Ondanks gearrangeerde huwelijken werden graven en gravinnen wel eens verliefd. Minder bekende romantici hadden nood aan waaiers, brieven en bloemen om hun gevoelens kenbaar te maken. 'Lange vrijage is zelden marriage' zegt een oud spreekwoord, maar dat blijkt niet altijd het geval geweest te zijn. In elk geval zijn Amor en Cupido present tijdens deze hartverwarmende lezing.

5 oktober 2018 - Lezing door Pieter Trogh over het einde van de Eerste Wereldoorlog

1918 was het laatste oorlogsjaar. Na een bewogen eerste jaarhelft met Duitse pogingen om het laken definitief naar zich toe te trekken, lanceerden de geallieerden in de zomer van 1918 verspreid over het westelijk front een aantal tegenoffensieven. Die zouden uiteindelijk leiden tot de Wapenstilstand van 11 november. Op Belgisch grondgebied werd het offensief ingezet op 28 september. Later zou men spreken over het Eindoffensief of het Bevrijdingsoffensief.