Lid worden?

U hoeft helemaal geen gids te zijn om bij onze kring aan te sluiten. Is er een beetje gezonde interesse voor cultuur en geschiedenis in uw stad/streek, dan bent u meer dan welkom.
 
Voor 20 euro bent u een jaar lang lid. Om lid te worden stort u dat bedrag op het rekeningnummer BE36 4648 2876 1181 van de gidsenkring (zet best uw naam en 'nieuw lid' in de mededeling) en vult u het formulier onderaan deze pagina in.
 
 

En wat krijgt u van ons?

  • vijf maal per jaar onze verzorgde Gidsenkroniek, waarin in degelijke artikels de geschiedenis en cultuur in onze streek helder worden uitgelegd;
  • de mogelijkheid om enkele keren per jaar een daguitstap of een halve daguitstap mee te doen (gereduceerd tarief);
  • toegang tot drie spreekavonden: de thema's kunnen zeer divers zijn. Na de voordracht van januari bieden we ook nog een nieuwjaarsreceptie aan;
  • naar het einde van het jaar toe: het Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring; daarin worden ruimere thema's aangepakt die vanuit een bredere invalshoek bekeken worden;
  • op het einde van het jaar is er een banket, waaraan u ook kunt deelnemen.

Mocht u onze vereniging bijzonder genegen zijn, dan kunt u er door storting van minstens 40 euro erelid van worden. Een lijst van onze ereleden publiceren wij jaarlijks in het novembernummer van de Gidsenkroniek.

 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij voorzitter Danny Jonckheere. Mail naar danny.jonckheere14@gmail.com.

 

 

Lid worden? Vul hier uw gegevens in.