24 maart 2017 - voordracht 'De Mijnenslag in 1917' (Franky Bostyn)

Met groot enthousiasme bracht Franky Bostyn voor een ruim geïnteresseerd publiek zijn causerie over de Mijnenslag van 7 juni 1917 - de belangrijke voorbode van de Derde Slag bij Ieper - die zich afspeelde in de Wijtschateboog. Dat is de tweede lus van de omgekeerde S-salient, begrepen tussen Hill 60 (noorden) en het bos van Ploegsteert (zuiden).

Uit Bostyns inleiding onthouden we dat er al mijnenslagen waren in januari/februari 1915. Het waren ondiepe mijnen tot maximum 5 meter. De Duitsers boekten hier de meeste successen. Vanaf het najaar 1915 spreekt men van semi-diepe mijnen. Men zat dan al door de zachte zanderige bodemlagen, om zo in de blauwe klei te belanden. Een belangrijk succes was Sint-Elooi in 1916. Uiteindelijk was er dan die slag met dieptemijnen: een groots plan, waarbij het de bedoeling was de Wijtschateboog volledig te ondergraven en mijnen tot explosie te laten komen. De Duitsers bezetten de hoogten, de geallieerden zaten veel lager. Van meet af aan beschikten de Britten over gespecialiseerde 'tunnellers', de Duitsers stelden het met genietroepen die ondergrondse tegenaanvallen begonnen.

Na deze inleiding werden de diverse sites tot in detail besproken, met klinkende namen als Hill 60, The Bluff, Sint-Elooi, Bayernwald, Hollandse Schuur, Petit Bois, Peckham, Spanbroekmolen, Ontario, La Petite Douve, The Birdcage, …