17 november 2017 - lezing 'Het orangisme in België' (Els Witte)

Het orangisme is een niet zo gekende periode uit onze Belgische geschiedenis. Zo formuleerde prof. em., barones Els Witte het tijdens haar voordracht georganiseerd door Gidsenkring Ieper-Poperinge vzw en Davidsfonds Ieper.

Na de Napoleontische Oorlogen, de val van Napoleon bij Waterloo, ontstond in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden: een samengaan van het noorden (Nederland) en het zuiden (Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg). De bedoeling was zo een bufferstaat te vormen tegen het expanderende Frankrijk. De koning van dit rijk was Willem I. Een lang leven kende dit rijk echter niet. In 1830 brak  de Belgische Revolutie uit: België scheurde zich af van het koninkrijk en zou evolueren naar een zelfstandige monarchie.

Er waren groeperingen die zich tegen de Belgische Revolutie afzetten; ze bleven sympathieën hebben voor het bewind van Willem I en hoopten zo tot een herstel van het Koninkrijk der Nederlanden te komen. Ze worden ook 'orangisten' genoemd.

In haar betoog ging de historica dieper in op volgende aspecten:

  • Hoe is het te verklaren dat er over het orangisme zo weinig geweten is?
  • Wat hield de Belgische Revolutie precies in?
  • Heeft het orangisme met de Vlaamse Beweging te maken?
  • Het noorden was ook lang niet altijd opgezet met dat Koninkrijk der Nederlanden.

Vanuit welk standpunt je het ook bekijkt, een complexe situatie was het heel zeker, maar professor Witte kon met haar deskundigheid voor enige helderheid zorgen. Er was veel aandacht van het talrijk opgekomen publiek, wat vooral bleek uit de gefundeerde vraagstelling aan het einde van de spreekavond.

Onze dank is groot, mevrouw Witte!

(Philippe Barbez)