Vrijdag 15 oktober 2021 - voordracht Armen- en ziekenzorg in Vlaanderen: Ieper zorgstad (dr. Hannelore Franck)

Deze voordracht wordt u aangeboden door het Yper Museum.

De middeleeuwen waren voor Ieper een periode van economische rijkdom en politieke macht. Maar zoals elke grote stad had ook Ieper een onderklasse die niet of nauwelijks in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Van de 12de tot de 15de eeuw verrezen er in de stad verschillende instellingen die onderdak en voeding verstrekten aan armen en zieken. Want armoede en ziekte waren in deze periode sterk met elkaar verweven. Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, godshuizen als Belle en Sint-Jan, de armentafels en het Heilige-Geesthuis zijn de meest gekende. Er ontstond een rijk en gediversifieerd landschap van zorg. Maar door de grote versnippering was het systeem weinig efficiënt. Wanneer in de 16de eeuw de roep voor hervorming toeneemt, is Ieper een van de pioniers in Europa. Al in 1525 centraliseert de stad de vele uitdelingen aan de armen in één centrale beurs.

In deze lezing bestuderen we de Ieperse middeleeuwse armenzorg in detail. Hoe zag het zorglandschap eruit in de stad en welke motivaties zaten hierachter? Naast sociale beweegredenen waren er immers ook religieuze, economische en zelfs politieke motieven om voor de onderklasse onderdak en voeding te voorzien. Tot slot kijken we naar de hervormingen in de 16de eeuw. Waarom werden deze doorgevoerd, welke maatregelen werden getroffen en tot welke resultaten heeft dit geleid?

Spreker Hannelore Franck is doctor in de middeleeuwse geschiedenis en wetenschappelijk medewerker van het Yper Museum.

De voordracht start om 20 uur en gaat door in het Yper Museum. De toegang is gratis.

© Yper Museum