Het vlakke waterrijke Ieper

Langs dit mooie parcours van ongeveer 25 km belichten we de rol die water heeft gespeeld, zowel op economisch, ecologisch als militair gebied.

We rijden langs de oostelijke vestingen naar Zillebekevijver, tot op vandaag en sinds vele eeuwen een van de leveranciers van drinkwater voor de Ieperlingen. Verderop komen we bij de vaart Ieper-Komen, waar u te horen krijgt welke pogingen er werden ondernomen om via deze weg het IJzer- met het Leiebekken te verbinden. Door de opeenvolgende mislukkingen is dit gebied dan toch een belangrijke ecologische troef voor de streek geworden.
 
Via het Ieperleekanaal, dat de verbinding met de IJzer maakt, komen we bij Essex Farm Cemetery. Hier wordt een oorlogsverhaal verteld en zien we ook de plaats waar gewonden o.a. door John McCrae werden verzorgd. Hier schreef hij ook het gedicht ‘In Flanders Fields'.  Bij Carrefour des Roses kan nog iets worden verteld over de eerste gasaanvallen en bij Yorkshire Trench kunt u een reconstructie van een loopgraaf zien.
 
Duur: 4 uur
Type rondleiding: 
Met de fiets